• (+4) 0786 761 280
  • Luni - Vineri : 08:00 - 18:00
Manual tehnic Pompa de Caldura Apa Apa Sol

MANUAL TEHNIC

de instalare si întretine

POMPA DE CALDURA APA APA SOL

MODEL

SoSGreenEnergy   TMC 22 , 28 , 48 , 61  HYPERJET

Felicitãri !

Sunteti posesorul unei pompe de cãldurã TMC HYPERJET . În acest manual, puteti sã vã informati despre cum sã folositi aceastã pompã de cãldurã.

Pãstrati acest manual deoarece cuprinde instructiunile de instalare si întretinere. Acest produs este conceput pentru a functiona pe o perioadã îndelungatã de timp. Pentru a folosi si mentine în conditii optime de funtionare produsul este necesarã pãstrarea manualului.

De ce sa alegem pompele produse de compania SoSGreenEnergy ?

– Pompele de caldura SoSGreenEnergy inglobeaza tehnologii si materiale inventate si brevetate in Romania de catre ingineri romani .
– Pompele de caldura SoSGreenEnergy apa-apa sunt probabil singurele care nu necesita schimbator intermediar .
– Pompele de caldura SoSGreenEnergy beneficiaza de termene de garantie foarte mari si service ultra rapid datorita fiabilitatii crescute si atentiei fata de client .
– Pompele de caldura SoSGreenEnergy beneficiaza de cele mai performante schimbatoare de caldura flexibile ULTRAFLEX de pe piata .
– Pompele de caldura SoSGreenEnergy au performante greu de egalat chiar si de cele mai consacrate marci straine de pompe de caldura .

Protectia mediului reprezintã o prioritate pentru grupul SoSGreenEnergy .

Calitatea produselor, eficienta și protectia mediului, toate acestea sunt pentru noi obiective la fel de importante. Sunt respectate cu strictete legile și prevederile referitoare la protectia mediului.

Folosim pentru protectia mediului cele mai bune tehnici și materiale, luând totodatã în considerare și punctele de vedere economice.

      O pompã de cãldurã usor de utilizat

      Pompa de caldura TMC HYPER-JET foloseste ca sursã primarã de captare a cãldurii circuitul cu colector în adâncime, orizontal sau apa din panza freatica folosind energia captatã pentru încãlzirea imobilului dumneavoastrã. Pompa de cãldurã poate fi conectatã la sistemul de incalzire al imobilului precum si la un boiler pentru apa calda menajera . 

Important!

La livrarea si instalarea produsului verificati cu atentie urmãtoarele puncte importante:

Pompa de caldura TMC HYPER-JET trebuie asezatã si transportatã în pozitie verticala ;

      Verificati  produsul dacã a fost sau nu lovit pe durata transportului;

      In cazul în care se observã lovituri raportati-le transportatorului si furnizorului;

      Asezati pompa de caldura TMC HYPER-JET pe o suprafata dreapta din beton sau alte materiale rigide .

Pentru a permite efectuarea montajului  este necesarã o suprafatã de 1 metru în fata produsului si de minim 50cm in laterale si spate.

Transportul

Produsul trebuie transportat si depozitat în pozitie verticala .

Pentru a evita lovirea în timpul transportului, nu despachetati produsul pânã când acesta nu ajunge în camera si în locul în care doriti sã-l montati.

Pompa de caldura poate fi manevrata cu ajutorul motostivuitorului sau manual , cu atentie deosebita .

Despachetarea

Daspachetati pompa de cãldurã abia dupã ce ati adus-o aproape de zona în care va fi montatã. Verificati dacã produsul a fost lovit în timpul transportului. Raportati eventualele uzuri provocate în urma transportului furnizorului contractat.

De asemenea verificati dacã au sosit toate componentele consultând lista de mai jos:

Pompa de cãldurã .

            Cablurile electrice de conexiune la reteaua electrica .

            Racordurile hidraulice .

            Cablurile electrice de conexiune a senzorilor de comanda si control exteriori .

Instructiuni de siguranta

      Aceste instructiuni trebuiesc citite înainte de a manevra, instala si utiliza pompa de cãldurã.

Asigurati-vã cã produsul este deconectat de la prizã înaintea oricãrei interventii.

In momentul montãrii produsului, dacã se utilizeazã un dispozitiv de prindere/mutare verificati-l întâi sã nu aibã uzurã care sã punã în pericol produsul sau instalatorul .

Nu vã postati sub produs cât timp acesta este suspendat.

Nu vã puneti în pericol prin încercarea de demontare a carcasei produsului.

Nu vã puneti în pericol prin legarea echipamentului la sigurante electrice uzate sau dimensionate incorect .

Interventiile la panoul electric sau la circuitul de cãldurã trebuie efectuate numai de persoane autorizate.

          Optiuni de instalare a pompei de caldura TMC HYPER-JET

          Pompa de caldura poate fi instalata sa deserveasca atat sistemul de climatizare incalzire/racire al casei precum si unul sau mai multe boilere pentru incalzirea apei calde menajere .

          Pompa de caldura poate fi conectata la o sursã primarã de captare a cãldurii cum ar fi circuitul cu colector vertical în adâncime, serpentine orizontale sau apa din panza freatica folosind energia captatã pentru climatizarea imobilului dumneavoastrã si producerea de apa calda menajera.

 Amplasarea pompei de cãldurã

Pompa de cãldurã trebuie amplasatã pentru functionare deasupra nivelului podelei. Nu uitati cã , compresorul poate genera un zgomot in timpul functionarii similar sau mai redus decat zgomotul produs de o masina de spalat rufe .

Panoul de comandã

Se aflã situat în spatele capacului, în aria de service a pompei de cãldurã.

Pompa de caldura TMC HYPER-JET nu are setari pe care sa le faca utilizatorul ci este setata automat sa raspunda necesitatilor utilizatorului .

Elementele de comanda si control pot fi accesate doar de o persoana autorizata .

             Pornirea pompei de caldura se face de la butonul din partea frontala a carcasei .

   Utilizarea si întretinerea produsului

Dupã ce instalatorul autorizat a finalizat montajul pompei, verificati împreunã instalatia. Permiteti  instalatorului sã vã arate cum se efectueazã pornirea pompei, pentru a putea întelege care este principiul de functionare.

Oprirea pompei

Pompa de cãldurã se opreste cu ajutorul termostatului montat de catre instalatorul dumneavoastra la exteriorul pompei de caldura sau se deconecteaza de la alimentarea cu energie electrica . 

Lista componentelor

– Compresor  , Filtru refrigerant , Valva de expansiune , Protectie joasa presiune , Protectie inalta presiune  , Senzor de gaz fierbinte , Senzor de gaz rece , Condensator electric (230v) , Contactori electrici , Carcasa , Buton , Schimbatoare de caldura , sistem automatizare , sistem protectie .

             Depistarea erorilor/Mãsurãtori corespunzãtoare

             – Pompa de caldura TMC HYPER-JET este proiectatã sã permitã in mod automat diversi parametri de operare pentru a vã bucura de confortul dorit si având o duratã mare de functionare. Mai jos veti regãsi sugestii care sã vã ajute sã evitati functionarea necorespunzãtoare a produsului.

             – Dacã apare o eroare, trebuie sã contactati  instalatorul autorizat care a montat produsul iar daca acesta ajunge la concluzia cã este o eroare de ordin tehnic de functionare a produsului atunci el ne va contacta ori va remedia eroarea. Pregãtiri mereu codul din fabricã al produsului.

             – Dacã apare o eroare,  indicatorul luminos din butonul de pornire va fi stins  , caz in care va rugam sa contactati instalatorul/electricianul autorizat care a montat produsul , acesta urmand sa verifice tensiunea de alimentare sa fie corecta , alimentarea cu apa din foraj (verificati pompa sa functioneze si sorbul sau filtrele sa fie curate) sau circuitul de serpentine sa fie la debitul specificat de producator (pompa sa fie functionala si corect dimensionata) , pompa de recirculare pentru circuitul de cald sa nu aiba defecte sau sa fie subdimensionata ,         

             – Daca pompa se afla in stare de oprit si este aprins indicatorul verde , inseamna ca , comanda de oprire a fost data de unul din senzorii exteriori montati pentru comanda si controlul temperaturilor din imobil sau boilerul de apa calda menajera.

Aerisirea

Dacã se aude un zgomot de fundal din pompã, verificati dacã a fost aerisitã complet. Adãugati apã dacã este necesar, pentru a atinge presiunea corespunzãtoare adica intre 1.5 si 3 bari. Dacã se aude în continuare chemati un instalator sã verifice întregul circuit.

Oprirea în cazul suprasarcinii electrice

Pompa de caldura este dotatã cu un sistem de oprire a compresorului care se declanseazã în cazul aparitiei unei suprasarcini electrice de alimentare a acestuia.

Cauza aparitiei unei astfel de erori poate fi:

     – Compresorul este suprasolicitat … Contactati un tehnician.

     – Compresor defect. Contactati un tehnician.

     – Oprit datoritã suprasarcinii electrice. Contactati un tehnician.

Instalarea produsului

Acest capitol este dedicat celor care sunt abilitati pentru instalarea produsului (instalator/electrician autorizat) astfel încât pompa de caldura TMC HYPER-JET sã functioneze corespunzãtor la parametrii ceruti de proprietar. Utilizatorul oricum dispune în acest manual de toate informatiile necesare pentru a putea întelege si utiliza corect produsul achizitionat.

Conexiuni hidraulice si electrice :

(Racordurile agentului termic sunt realizate cu teava PPR 32mm )

1) Cablu de comanda , 2) Cablu alimentare , 3) Priza alimentare pompe , 4) iesire cald , 5) iesire rece , 6) intrare rece , 7) Intrare cald , 8) Buton pornire

Racord hidraulic

Montarea produsului trebuie sã fie realizatã cu atentie tinând cont de standarde de instalare si de planul clãdirii. Produsul trebuie conectat la un vas de expansiune într-un sistem închis cu exceptia circuitului de apa freatica . Nu uitati sã curãtati radiatoarele de ruginã si alte reziduri înainte de a realiza montajul .

             Parcurgeti toti pasii de instalare/reglare tinând cont de descrierea din capitolul rezervat instalãrii “Punerea în functiune a produsului”.

             Tevile de tur si retur a circuitului primar sau secundar trebuie sã aibã un diametru recomandat de 32 mm  .

Pompa de cãldurã poate lucra cu temperaturi de pana la aproximativ 50°C pe retur si întoarce pe circuit (tur) temperaturi maxime de 55°C pentru perioade scurte de timp (1-3 ore pentru incalzire apa boiler) iar temperatura de functionare continua(normala) a pompei de caldura nu trebuie sa depaseasca 40grade celsius pe retur si 45 grade celsius pe tur agent termic .

Pompa de caldura TMC HYPER-JET nu se defecteazã la temperaturi mai mari pe retur, dar se opreste compresorul in mod repetat si poate afecta durata de viata a compresorului .

Pompa de circulatie

             Pompa de circulatie (recomandat minim 32-8) pentru agentul de incalzire sau pentru circuitul brine sau pentru apa din panza freatica trebuie dimensionata astfel incat sã poatã asigura o diferenta de temperatura a agentului termic intre tur si retur intre 3 si 7 grade celsius pentru a asigura o functionare optima a pompei de caldura .

             Asigurati-vã cã a fost montatã o pompã de circulatie destul de mare, astfel încât sã asigurati pompei de caldura suficient agent termic. Vã recomandãm o pompã Wilo , Grundfos sau Pedrollo, care sunt adecvate pentru majoritatea instalatiilor de încãlzire.

Pompa de caldura se opreste atunci când debitul agentului termic este insuficient  !!!

Amplasarea pompei de cãldurã

Pompa de cãldurã trebuie amplasatã pentru functionare deasupra nivelului podelei. Nu uitati cã , compresorul poate genera un zgomot in timpul functionarii similar sau mai redus decat zgomotul produs de o masina de spalat rufe .

 Circuitul primar

Pentru a utiliza pompa de cãldurã la nivel maxim de performantã trebuie folosit un debit al agentului termic corespunzãtor. Debitul agentului termic (sursa colector în adâncime, orizontal sau apa din panza freatica) nu trebuie sã fie mai mic decât cel prezentat în tabelul cu date tehnice

                Conectarea circuitului brine (serpentine sau sonde )

            Instalatia si conectarea circuitului cu sonde verticale sau cu colector orizontal, trebuie realizate de un instalator autorizat, în concordantã cu toate regulile de efectuare a montajului. Aveti mare grijã ca sa nu pãtrundã mizerie pe sistemul de tubulaturã, care trebuie sã fie perfect curate în momentul conectãrii circuitului la instalatia de cãldurã. Protejati tubulatura, prin montarea de capace, împotriva pãtrunderii de impuritãti, pe toatã perioada efectuãrii montajului.

Pentru a permite efectuarea service-ului la pompa de cãldurã, robinetii de închidere trebuie montati atât pe tur cât si pe retur, la conectarea pompei si a circuitului brine. Montati robineti/valve de bifurcatie pentru a putea umple si aerisi circuitul colector, independent de pompa de cãldurã.

Colectoarele pot fi sonde verticale sau serpentine orizontale .

In cazul sondelor verticale , adancimea lor totala va fi de minim 1,2 ori suprafata casei , adica la o casa de 100mp izolata cu polistiren de 10cm si ferestre cu 3 sticle , sondele trebuiesc sa aiba minim 120ml , aceasta adancime totala putand fi chiar mai mare in functie de gradul de izolare al imobilului . Recomandam ca sondele sa fie realizate cu teava de polietilena 32mm PN10 si incarcate cu glicol .

In cazul serpentinelor orizontale , lungimea lor totala va fi de minim 3 ori suprafata casei , adica la o casa de 100mp izolata cu polistiren de 10cm si ferestre cu 3 sticle , serpentinele trebuiesc sa aiba minim 300ml , aceasta lungime patand fi chiar mai mare in functie de gradul de izolare al imobilului . Suprafata de teren pe care se vor instala serpentinele , recomandam sa fie cel putin dubla fata de suprafata casei adica la o casa de 100mp ,avem nevoie de minim 200mp teren pentru instalare serpentine . Recomandam ca serpentinele sa fie realizate cu teava de polietilena 32mm PN6 si incarcate cu glicol sub presiune de minim 2bar inainte de a fi acoperite cu pamant pentru evitarea strangularii datorita greutatii pamantului . Serpentinele recomandam sa aiba o lungime de 50-100ml fiecare , sa fie pe cat posibil egale si racordate la un distribuitor in camera tehnica sau intr-un camin subteran , sa fie pozitionate tur retur pe marginea santului (santul sa aiba 50-60cm latime) iar adancimea recomandata este intre 150 si 200cm .In cazul in care terenul se afla in panta atunci distribuitorul sa fie amplasat in partea de sus a terenului pentru pentru a se putea realiza aerisirea corecta a serpentinelor .Serpentinele se vor aseza pe un singur nivel pentru asigurarea unei eficiente maxime .

Aerisirea

Nu trebuie sã existe aer pe circuit. Chiar si cele mai mici bule de aer pot afecta buna functionare a produsului. Cititi “umplerea circuitului” de mai jos.

Izolarea împotriva aparitiei condensului

Trebuie sã izolati împotriva condensului tot circuitul primar ,in caz contrar, pe circuit se va forma gheatã sau picaturi de condens.

Umplerea si aerisirea circuitului brine

Amestecati apã distilata cu antigel într-un vas deschis astfel incat sa reziste pana la -20grade fara sa inghete.

Tevile trebuie sã aibã un diametru de 32 mm.

Conectati o pompã externã de umplere puternicã pentru a efectua umplerea si aerisirea. Apoi deschideti robinetii astfel ca lichidul sã poatã circula prin vasul deschis.

Lãsati agentul termic sã circule prin instalatie pe o perioadã de timp pânã este eliminat aerul. Totusi este posibil sã mai existe aer pe instalatie, chiar dacã nu mai iese deloc în momenul aerisirii.

Aerisiti vasul de nivel, prin desfacerea dopului din vârful  rezervorului.

            Puteti închide acum robinetii si permiteti pompei de recirculare sã functioneze în continuare si apoi opriti pompa de umplere.

            Pompa externã de umplere va mãri presiunea în sistem la deschiderea robinetilor de umplere .

            Pe tubul colector trebuie montat un vas de aerisire, pentru cã pot aparea bule de aer.

            Verificati mereu filtrul când efectuati umplerea si aerisirea circuitului cu agent termic.

Verificarea circuitului brine dupã instalare

Dupã câteva zile, verificati presiunea lichidului din instalatie . Completati dacã este necesar.

Vasul de nivel

Vasul de nivel, trebuie montat pe turul instalatiei brine în cel mai înalt punct. Retineti cã vasul poate face condens. Montati valva/robinetul de sigurantã si potriviti un dop în vãrful rezervorului.

Lichidul brine

Lichidul brine circulã în sistem închis. Lichidul este alcãtuit din apã si solutie antigel , recomandat pe bazã de etanol. Procentul de alcool din amestec trebuie sã fie putin sub 30%, ceea ce va conduce la un risc împotriva incendiilor de clasã 2b si un punct de înghet de aproximativ -20°C.

            Bulele de aer

            Pentru a nu avea bule de aer pe instalatie, asigurati-vã cã pe tubul colector urcã spre pompã o cantitate necesarã de lichid. Dacã nu se întâmplã acest lucru, ar putea fi necesarã aerisirea instalatiei în punctele sale cele mai înalte. Pompa de umplere suportã în general mici diferente ale cantitãtii de lichid.

Verificarea diferentelor de temperaturã din circuitul brine

Atunci când functioneazã pompa de cãldurã, verificati în mod frecvent dacã diferenta de temperaturã dintre tur si retur nu este prea mare. Dacã se constatã o diferentã mai mare de 5 grade, aceasta se poate datora existentei aerului pe circuit , a unui filtru înfundat sau a pompei de recirculare subdimensionate . Dacã aceasta este cauza, atunci pompa de cãldurã se va opri automat.

Instalatia electricã

Instalatia electricã si montarea pompelor de cãldurã trebuie efectuate

de un electrician autorizat. Toate conexiunile cablurilor trebuie efectuate conform regulilor si reglementarilor in domeniu.

Sursa de alimentare

     Pompa de caldura TMC HYPER-JET trebuie conectatã la 230V sau 380V , sursa neintreruptibila , protejatã cu împãmântare si un stabilizator de tensiune pentru cazul in care variatia tensiunii de alimentare este mai mare de +/-3% . 

     In partea posterioara , pompa de caldura este echipata cu o priza si un stecher care pot fi conectate la o sursa neintreruptibila UPS pentru a mentine pompa de caldura in asteptare daca apar intreruperi de tensiune de la retea .

Comutatorul de sigurantã

Instalatia electricã trebuie sã continã un comutator de sigurantã pentru întreruperea în totalitate de la energia electricã.

IMPORTANT

Pompa de caldura are eficienta maxima si consum mic atunci cand:

–  temperatura agentului termic ( calorifer/pardosea/ventiloconvector ) este cat mai scazuta iar temperatura apa/sol este cat mai ridicata ,

–  diferenta de temperatura intre tur si retur sa fie intre 3 si 7 grade celsius

             –  izolarea tuturor suprafetelor de contact ale imobilului cu exteriorul sa fie cat mai buna (echivalentul unui polistiren de minim 5 cm )

             –  suprafetele radiante (calorifer, pardosea , ventiloconvectoare etc) sa fie cat mai mari astfel incat temperatura agentului termic  (35-45grade celsius pe tur) sa fie suficienta pentru incalzirea imobilului .

             –  Perioda de service si verificare a pompei de caldura pentru pastrarea perioadelor de garantie , adica verificarea si inlocuirea daca este cazul a refrigerantului , uleiului si al filtrului nu trebuie sa depaseasca 3 ani calendaristici indiferent de tipul garantiei .

Schema electrica pompa de caldura + boiler + incalzire imobil:

1) termostat boiler , 2) electrovana cu 3 cai SoSGreenEnergy , 3) termostat ambiental , 4) pompa de caldura , 5) alimentare pompa de caldura , 6) pompa apa sol sau circuit brine , 7) pompa recirculare , 8) alimentare termostat boiler/vana cu 3 cai

Schita electrica detaliu pompa de caldura , comanda electro-mecanica cu autoretinere :

1) alimentare 230v , 2) termostat inalta presiune , 3) termostat joasa presiune , 4) presostat joasa presiune , 5) presostat inalta presiune , 6) buton pornire cu revenire , 7) contactor automentinere , 8) termostat ambiental , 9) termostat agent tur , 10) contactor compresor , 11) contactor pompe , 12) bec martor .

SCHEMA MONTAJ 2 POMPE DE CALDURA CU PUFFER SI BOILER

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens , 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) electrovana 3 cai Termocasa , 7) pompa recirculare , 8) boiler apa calda menajera , 9) iesire apa calda boiler , 10) intrare apa rece boiler , 11) rezervor acumulare (puffer) , 12)  circuite incalzire cladire ,

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU PUFFER SI BOILER

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC) , 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera, 10) intrare apa rece boiler , 11) rezervor acumulare (puffer) , 12) circuite incalzire cladire 

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU  BOILER

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC), 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera, 10) intrare apa rece boiler , 11) circuite incalzire cladire 

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU PUFFER , BOILER SI PANOU SOLAR 

1) centrala termica , 2) boiler ACM(apa calda menajera) , 3) pompa recirculare , 4) electrovana cu 3 cai , 5) pompa recirculare , 6) clapeta sens gravitationala , 7) panou solar , 8) pompa recirculare , 9)circuite incalzire cladire , 10) rezervor acumulare (puffer)

Electrovana cu 3 cai (4) de la circuitul verde si pompa de recirculare (5) se vor alimenta de la automatizarea panoului solar .

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU PUFFER , BOILER SI PANOU SOLAR (cu schimbator intermediar)

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC), 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa (2BUC) , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera, 10) intrare apa rece boiler , 11) rezervor acumulare (puffer) , 12) circuite incalzire cladire , 13) clapeta sens , 14)pompa recirculare , 15) panou solar cu absorbtie directa , 16) schimbator de caldura intermediar , 17) pompa recirculare , 18) pompa recirculare .

Vana cu 3 cai (7) de la circuitul verde si pompa de recirculare (18) se vor alimenta de la automatizarea panoului solar .

RECOMANDARI :

-Pompele de recirculare trebuie sa fie minim de 32-8 (racord 32 , presiune 0.8bari) , Pedrollo JSW1C sau mai puternice  (sa aiba debite fixe ) si sa fie setate la turatie maxima  .

-Pentru extractia apei din foraj unde nivelul hidrodinamic (nivelul de unde nu mai scade apa in foraj dupa cel putin 2 ore de functionare a pompei de apa) este mai mic sau egal 5ml , se recomanda utilizarea unei pompe de apa de suprafata astfel :

= pentru o pompa de caldura  8-12kw (Pedrollo JSW1B sau alte modele similare ) ,

= pentru o pompa de caldura 18 kw ( Pedrollo JSW1A sau alte modele similare ) ,

= pentru o pompa de caldura 22kw ( Pedrollo JSWM2A sau alte modele similare)

-Pentru extractia apei din foraj unde nivelul hidrodinamic (nivelul de unde nu mai scade apa inforaj dupa cel putin 2 ore de functionare a pompei de apa) este mai mare de 5ml si mai mic de 25ml  , se recomanda utilizarea unei pompe de apa submersibile Pedrollo 4block 2/9 sau alte modele similare iar daca nivelul hidrodinamic depaseste 25ml se va apela la specialistii Termocasa pentru recomandari personalizate .

-Vana cu 3 cai TMC se poate monta atat pe tur cat si pe retur pentru ca avem temperaturi sub 60grade .

-Tururile  sau retururile de la pompele de caldura (daca sunt 2 sau mai multe) nu se leaga mai mult de o pompa de caldura la acelasi racord al pufferului , turul se conecteaza la racordul cel mai de sus iar returul la partea cea mai de jos a pufferului .

-Tensiunea de alimentare trebuie sa fie  230v sau 380v (230v pe fiecare faza) atat la pornirea pompei de caldura cat si in timpul functionarii cu o toleranta +/-5% .

-Inainte de pornirea pompei de caldura trebuiesc verificate circuitele ca sa nu aveti robineti inchisi sau vana cu 3 cai sa nu fie blocata intr-o pozitie  prin care sa  blocheze trecerea agentului termic.

-La prima pornire a pompei de caldura este recomandat sa se utilizeze o priza normala pentru alimentarea pompei de recirculare si a pompei de apa din pamant iar dupa  setarea termostatelor (boiler si puffer) , pompele sa fie alimentate din priza montata pe carcasa pompei de caldura  .

-Diferenta de temperatura intre tur(iesire cald ) si retur(intrare cald )  trebuie sa fie de aproximativ 5 grade .

-Diferenta de temperatura intre tur(iesire rece) si retur(intrare rece ) trebuie sa fie de aproximativ 5 grade .

-Pentru masurarea exacta a temperaturii se va utiliza un termometru non contact iar citirea se va efectua pe suprafete metalice acoperite in prealabil cu o banda izolatoare electrica sau vopsea care sa nu reflecte .

-Inainte de intrarea apei din foraj in pompa de caldura este necesara montarea a 2 supape de sens (in cazul pompelor submersibile , o supapa de sens se va monta chiar la iesirea din pompa de apa ) si un filtru de impuritati (cu cartus lavabil ) sau in cazul in care filtrul cu cartus lavabil trebuieste curatat saptamanal sau mai des , se va utiliza un filtru cu nisip pentru piscina .

-Schimbatoarele pompei de caldura din momentul inceperii utilizarii , trebuiesc sa fie constant imersate in apa/lichid , in caz contrar exista riscul de deteliorare si chiar fisurarea acestora .

-Pentru verificarea (metoda cea mai simpla) debitului apei din foraj , o galeata de 10 litri este plasata la iesirea din pompa de caldura iar timpul in care se umple galeata poate fi de aproximativ :

-12 secunde (+/-2secunde) pentru o pompa de 22kw

-15 secunde (+/-2secunde) pentru o pompa de 18kw

-18 secunde (+/-2secunde) pentru o pompa de 12kw

Pentru verificarea panzei freatice daca are permeabilitate si cantitatea de apa suficienta se va aplica urmatoarea metoda :

 Plasati o galeata de 10 litri  la iesirea apei din hidrofor sau pompa submersibila iar dintr-un robinet reglati debitul astfel incat timpul in care se umple galeata sa fie de aproximativ :

-12 secunde (+/-2secunde) pentru o pompa de 22kw

-15 secunde (+/-2secunde) pentru o pompa de 18kw

-18 secunde (+/-2secunde) pentru o pompa de 12kw

Lasati sa curga apa la debitele mentionate mai sus pentru o perioada de 48 ore iar daca forajul/putul nu seaca atunci rezulta faptul ca are o panza freatica suficient de buna pentru pompa de caldura .Aceasta metoda a functionat pana in prezent la toti clientii .

-Suprafata serpentinei din boiler trebuie sa fie minim de :

–2,5mp pt o pompa de 22kw ,

–2,1mp pt o pompa de 18kw , 

–1,8mp pt o pompa de 12kw

-Racordurile hidraulice sunt confectionate din teava PPR 32mm iar pe cele doua circuite trebuie sa aveti instalata supapa siguranta de maxim 3 bari.

-Caderea de presiune in schimbatoarele de caldura , care trebuie luata in calcul la dimensionarea pompelor de foraj sau recirculare este  intre 1 si 1,5bari .

-In cazul in care nu se utilizeaza puffer , se va verifica diferenta de temperatura intre tur(iesire cald ) si retur(intrare cald )  iar daca este mai mare de  5 grade datorita subdimensionarii sistemului de incalzire al locuintei atunci se va utiliza pe retur o pompa de recirculare mai puternica sau o pompa de hidrofor daca este cazul .

-In cazul utilizarii de calorifere/radiatoare/ventiloconvectoare , acestea trebuie sa aiba 1kw putere nominala pentru fiecare 3-5mp de cladire incalzita , adica la o incapere de 20mp aveti nevoie de 4-6kw (putere nominala) .

Dimensiuni pompa de caldura :

  1. A)Model pompa de caldura ,(B) Debit MC/H , (CPutere nominala intrare Kw/h , (D) Putere maxima intrare Kw/h , (E) Putere incalzire kw/h , (F) Temperatura maxima/minima °C , (G) Coeficient performanta compresor max COP , (H) Nivel zgomot (decibeli) , (I) Compresor Scroll , (J) Sursa de alimentare V/Hz  , (K) Refrigerant (aditivat optional) , (L) Schimbator de caldura Ultraflex (galvanic optional) , (M) Protectie presiune , (N) Control prin internet sau radio , (O) Greutate transport Kg , (P) Dimensiuni / gabarit cm (fara conexiuni spate) 

Punerea în funcțiune

1) Verificați tensiunea de alimentare :

– în cazul pompelor de căldură monofazate , tensiunea de alimentare trebuie să fie cuprinsă între 220 și 240V și să nu aibă fluctuații mai mari de 3V la pornirea pompei de căldură

– în cazul pompelor de căldură trifazate , tensiunea de alimentare pe fiecare din cele trei faze trebuie să fie cuprinsă între 220 și 240V și să nu aibă fluctuații mai mari de 3V la pornirea pompei de căldură iar succesiunea fazelor să fie corectă astfel încât să lumineze ledul verde la releul de monitorizare al tensiunii din interiorul pompei de căldură .

2) În cazul pompelor de căldură alimentate cu apă de o pompă submersibilă , să aibă obligatoriu 2 supape sau clapete de sens la intrarea apei în pompa de căldură .

3) Pe circuitul de încălzire între pompa de căldură și puffer sau imobil să nu existe clapete de sens , supape de sens , robineți subdimensionați sau filtre care să obtureze debitul pompei de recirculare .

4) Racordarea pompei de căldură la puffer să fie făcută la extremitatea superioară și inferioară conform schițelor din manualul de instalare .

5) Diferența de temperatura între tur(ieșire cald ) și retur(intrare cald )  trebuie să fie de aproximativ 5 grade , diferenta de temperatura între tur(ieșire rece) și retur(intrare rece ) trebuie să fie de aproximativ 5 grade .

6) Temperatura setată la termostatele pentru boiler sau puffer pentru inceput , nu trebuie să depășească 50grade celsius .

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Cine suntem noiAdresa site-ului nostru este: https://sosgreenenergy.ro.Ce date personale colectăm și de ce le colectămComentariiCând vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agent de utilizator al browserului pentru a ajuta la detectarea spam-ului.Un șir anonim creat din adresa dvs. de e-mail (numit și hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizați. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., fotografia dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs.Mass-mediaDacă încărcați imagini pe site, ar trebui să evitați să încărcați imagini cu date de locație încorporate (EXIF GPS) incluse. Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage orice date despre locație din imaginile de pe site.Formulare de contactCookie-uriDacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru salvarea numelui, a adresei de e-mail și a site-ului web în cookie-uri. Acestea sunt pentru comoditatea dumneavoastră, astfel încât să nu fie nevoie să vă completați din nou datele când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an.Dacă aveți un cont și vă conectați la acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat atunci când închideți browserul.Când vă conectați, vom configura și câteva module cookie pentru a vă salva informațiile de conectare și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar modulele cookie cu opțiuni de ecran durează un an. Dacă selectați „Ține-mă minte”, autentificarea va persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de la contul dvs., cookie-urile de conectare vor fi eliminate.Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browser. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul postării articolului pe care tocmai l-ați editat. Expiră după 1 zi.Conținut încorporat de pe alte site-uri webArticolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site web.Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmărire suplimentară de la terți și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web.AnalyticsCu cine împărtășim datele dvsCât timp păstrăm datele dvsDacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele sale sunt păstrate pe termen nelimitat. Astfel, putem recunoaște și aproba automat orice comentarii ulterioare, în loc să le ținem într-o coadă de moderare.Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web (dacă există), stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția faptului că nu își pot schimba numele de utilizator). Administratorii site-urilor web pot vedea și edita informațiile respective.Ce drepturi aveți asupra datelor dvsDacă aveți un cont pe acest site sau ați lăsat comentarii, puteți solicita să primiți un fișier exportat cu datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv orice date pe care ni le-ați furnizat. De asemenea, puteți solicita să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Aceasta nu include datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, legale sau de securitate.Unde vă trimitem dateleComentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spam-ului.Informatia ta de contactInformații suplimentareCum vă protejăm dateleCe proceduri de încălcare a datelor avem în vigoareDe la ce terți primim dateCe luare automată a deciziilor și/sau profilare facem cu datele utilizatorilorCerințe de dezvăluire a reglementărilor din industrie
Save settings
Cookies settings